Skip to main content

Project Veilig Leren Lezen met LOeS

LOeS werkwijze maakt gebruik van bestaande leesmethodes. Één van die leesmethodes is Veilig Leren Lezen kim-versie. Om de materialen en oefeningen van deze leesmethode geschikt te maken voor kinderen die niet of nauwelijks spreken, heeft Loes Theunissen een subsidie mogen ontvangen van het JKF Kinderfonds en Kinderfonds Adriaanstichting. Hiermee heeft zij, in intensieve samenwerking met Jo Cremelie van Jabbla, binnen de software van Mind Express de methode Veilig Leren Lezen geschikt gemaakt voor gebruik volgens LOeS werkwijze.

Wil je gebruik maken van het aangepaste materiaal van VLL met LOeS in Mind Express, dan heb je de methode Veilig Leren Lezen kim-versie nodig, Mind Express 5 en is het daarnaast verplicht om de cursus LOeS werkwijze te volgen zodat je de aanpassingen begrijpt en hulp op maat kunt bieden.

Op de website van het JKF kinderfonds wordt het project onder andere beschreven volgens onderstaande tekst:

‘Op veel scholen in Nederland wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen (VLL) van uitgeverij Zwijsen. Er is toestemming van deze uitgever om de oefen- en instructiematerialen van deze methode te gebruiken voor programmering in Mind Express, een programma dat draait op veel spraakcomputers van kinderen die niet of nauwelijks spreken. Dit is echter een tijdrovende klus die vraagt om zowel vaardigheid in het programmeren in Mind Express als inzicht in de LOeS-werkwijze en vraagt dus specialistische inzet. In dit project willen ze alle onderdelen (zogenaamde kernen) programmeren in Mind Express waarin de deelvaardigheden van de LOeS-werkwijze worden verwerkt.

Alle logopedisten en leerkrachten in het Nederlands taalgebied die het lees- en spellingsonderwijs aan deze doelgroep vormgeven kunnen deze aanpassingen gebruiken. De bestanden worden gekoppeld aan het vocabulaire op de spraakcomputers van de leerlingen waardoor deze zoveel mogelijk zelfstandig en actief deel kunnen nemen aan het lees- en spellingsonderwijs van VLL.

Het JKF Kinderfonds vindt het een geweldig idee dat een bestaande leesmethode nu ook beschikbaar wordt gemaakt voor kinderen uit de doelgroep en brengt daarom op 17 december 2019 een mooie cheque naar de Maartenskliniek zodat dit project gerealiseerd kan worden.’