Skip to main content

Over LOeS Werkwijze

Wie ben ik?

Mijn naam is Loes Theunissen en met veel plezier werk ik sinds 2001 als logopedist in de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Mijn passie ligt bij de behandeling van kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken waardoor communiceren een grote uitdaging is. Het is mijn missie om ze de mogelijkheid te bieden de wereld te gaan ontdekken en ze te leren om met behulp van een spraakcomputer met een passend symboolvocabulaire hun gedachten, gevoelens en ideeën over te kunnen brengen. De term die hierbij wordt gebruikt is Ondersteunde Communicatie (OC). Erg belangrijk is hierbij de samenwerking met ouders, leerkrachten, begeleiders en andere therapeuten, kortom alle betrokkenen rondom het kind. Iedereen wordt betrokken om samen met het kind te communiceren en de communicatiemogelijkheden van het kind uit te breiden.

Medeontwikkelaar van het symboolvocabulaire ALOHA

Een spraakcomputer voor effectieve communicatie van en met deze kinderen vereist een praktische en logische ordening van de woordenschat. Samen met mijn collega’s van ALOHA OC, Mandy Diepeveen, Ans Kilkens en Hanny Weersink heb ik het symboolvocabulaire ALOHA ontwikkeld waarbij ons wetenschappelijk onderzoek naar (vroege) communicatie- en taalontwikkeling en (beginnende) geletterdheid in combinatie met onze praktijkervaring leidend waren. Het doel was te komen tot een slimme indeling van de woordenschat in kern- en randwoorden waarbij het kind al zijn communicatieve bedoelingen op een zo efficiënt mogelijke wijze kan uiten. Tevens moest er ruimte zijn om op basis van persoonlijke wensen en behoeften het vocabulaire aan te vullen. Voor meer informatie zie www.alohaoc.nl

Communicatie- en taalontwikkeling

Communicatie- en taalontwikkeling en (beginnende) geletterdheid (leren lezen en spellen) staan in nauw verband met elkaar. Om deel te kunnen nemen aan en te leren van activiteiten op het gebied van geletterdheid moet het kind onder andere in staat worden gesteld om zijn ideeën, gedachten en meningen over boeken te geven en voorspellingen te maken over de verhaallijn. Zodra de fase van ontluikende geletterdheid overgaat in de fase van beginnende geletterdheid, doorgaans in de loop van de kleuterfase, is het belangrijk dat kinderen tevens toegang krijgen tot (aangepaste) leesmethodes zodat ze leren lezen en spellen.

De samenwerking die is ontstaan tussen de Sint Maartenskliniek, de St. Maartenschool, Punt Speciaal en de Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen heeft geleid tot de ontwikkeling van LOeS-werkwijze (Lees Ontwikkeling en Spelling). In intensieve samenwerking met Jabbla en met ondersteuning van het JKF Kinderfonds en uitgeverij Zwijsen zijn er in de loop der jaren mooie producten ontwikkeld.

LOeS werkwijze werkt samen met: