Skip to main content

LOeS werkwijze

Achtergrond

Lezen en spellen is voor kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van spraakcomputers erg belangrijk.

Door het verwerven van “geletterdheid” kunnen zij zelfstandig en onafhankelijk leren communiceren. Dit bevordert de deelname aan onderwijs, sociale interactie en het dagelijks leven.

In het Nederlands taalgebied was er lange tijd geen passende werkwijze voor het lees- en spellingsonderwijs aan deze kinderen. In de afgelopen jaren werd daarom de Lees Ontwikkeling en Spelling werkwijze (LOeS-werkwijze) in Nijmegen ontwikkeld door Loes Theunissen, logopedist in de kinderrevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Zij heeft samengewerkt met:

 • Sint Maartenskliniek
 • St. Maartenschool
 • Onderwijscentrum Punt Speciaal
 • dr. Jan van der Burg, GZ psycholoog bij de Sint Maartenskliniek en tevens docent aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit
 • studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit
 • Nicole Thoonen, leerkracht en taal- en leesspecialist, tot voor kort werkzaam bij de St. Maartenschool, nu werkzaam als consulent onderwijsondersteuning voor zieke kinderen bij het Radboud UMC.
 
 
 
 

Publicaties

LOeS werkwijze is onder andere gestoeld op het Whole-to-part model van Cunningham (1993), het fonologisch coherentiemodel (Bosman & Van Orden, 2003) en de Nonverbal Reading Approach (Heller, Fredrick, & Diggs, 1999). Er zijn inmiddels enkele case studies gepubliceerd waarin LOeS-werkwijze voor het technisch leesonderwijs werd beschreven:

 • Theunissen, L. (2012). Leesonderwijs bij niet- of nauwelijks sprekende kinderen: een grote uitdaging! Logopedie en Foniatrie, 1, 18-25.
 • Van der Burg, J., Theunissen, L., Rommens, A., & Sanders, K. (2014). Niet kunnen spreken, wel leren lezen: een pilot onderzoek naar de Non-verbal Reading Approach. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53, 3, 130-148.
 • Theunissen, L., & Van der Burg, J. (2015). Leesonderwijs aan leerlingen die niet of nauwelijks spreken. (Veldpublicatie 4). LECSO, Utrecht.
 • Van der Doelen, M., Theunissen, L., & van der Burg, J. (2016). Niet kunnen spreken, wel leren lezen – Als decoderen niet lukt, een single case study. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 55 (1-2), 17-31.
 • Theunissen, L., Posthumus, G., & van der Burg, J. (2020). Technisch en begrijpend leesonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks kunnen spreken: een pilot studie naar de LOeS-werkwijze (n=2). Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 59,2, 83-105.