Skip to main content

Inhoud

LOeS werkwijze biedt de mogelijkheid om op een aangepaste manier te leren lezen en spellen waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande leesmethodes of thematisch materiaal. Plezier krijgen in het leren lezen staat voorop!

Kenmerken

De vijf belangrijkste kenmerken van LOeS werkwijze zijn:

1. Top down en bottom up processen combineren bij technisch lezen

Het combineren van een betekenisvolle context met het herkennen van woorden als geheel en met het leren lezen van onbekende woorden waarbij het verband wordt gelegd tussen het technisch verwerken en het begrijpen van gelezen woorden.

2. Innerlijke spraak

Innerlijk verklanken van gelezen woorden met ondersteuning van klankgebaren en mondbeelden.

3. Multisensorieel aanbod

Multisensoriƫle benadering waarbij letters en woorden via zoveel mogelijk zintuigen worden aangeboden.

4. ‘Least to most’ prompting

‘Least to most’ prompting waarbij naar behoefte van het kind stapsgewijs meer hulp wordt geboden bij lees- en spellingsoefeningen.

5. Begrijpend lezen

Begrijpend lezen volgens een 5 stappenmethode: (1) activeren voorkennis, (2) vragen stellen, (3) doel stellen, (4) lezen van tekst, (5) taak geven om te checken of de tekst wordt begrepen.