Klankgebaren Borèl de Maisonny; klinkers en medeklinkers

Klankgebaren Borèl de Maisonny; lange klanken en tweetekenklanken