Skip to main content

Cursusinformatie

Doelgroep

De cursus wordt gegeven aan leerkrachten,  ondersteunend onderwijspersoneel, logopedisten, orthopedagogen/psychologen en ouders en begeleiders die betrokken zijn bij het lees- en spellingsonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie.

Duur

De cursus bestaat uit:

 • twee dagen op locatie van 10.00-16.30 uur
 • twee online avondsessies van
  19.00-21.00 uur
 • een e-learningmodule
 • zelfstudie (minimaal 23 uur)

Doelstelling

Na het volgen van de cursus is iedere deelnemer in staat om:

 • te begrijpen hoe kinderen die niet of nauwelijks spreken (in de voorbereidende en aanvankelijke fase) leren lezen en spellen;
 • de LOeS werkwijze te doorgronden en procedureel juist uit te voeren met kinderen die niet sprekend zijn of die ernstige spraakproductieproblemen hebben en die gebruik maken van Ondersteunde Communicatie

Uitgebreide cursusinformatie

In deze folder staat uitgebreide cursusinformatie.

Praktisch

 • De cursus wordt gegeven door Loes Theunissen.
 • De cursus wordt 2 maal per jaar in Nijmegen gegeven.
 • De kosten voor een professional zijn €650,00 (exclusief btw).
 • De kosten voor een ouder zijn €400 (exclusief btw), mail voor meer informatie naar info@loeswerkwijze.nl.
 • Op aanvraag kan de cursus op locatie in company gegeven worden en op maat worden aangeboden.
 • De cursus is geaccrediteerd voor logopedisten (ADAP 30 punten).

Cursusdata

De eerstvolgende cursus, bestaande uit 2 dagen en 2 online avonden in totaal, wordt gegeven op:

 • woensdag 18 september 2024 en woensdag 5 februari 2025 van 10.00-16.30 in Nijmegen (op locatie)
 • woensdag 25 september 2024 en woensdag 20 november 2024 van 19.00-21.00 (online)

Aanmelden via het inschrijfformulier

Voorwaarden

 • Er wordt van de cursist verwacht dat hij/zij minimaal 2 x 30 minuten per week individueel of in een groep met de leerling werkt aan lezen en spellen gedurende de cursus.
 • Er wordt verwacht dat er tijd wordt besteed aan het toepassen van het geleerde in de praktijk.
 • De docent begeleidt elke cursist gedurende de cursus door persoonlijke feedback te geven op alle opdrachten die gemaakt worden tijdens de e-learning.
 • De cursisten ontvangen een certificaat wanneer aan de eisen is voldaan (deelname cursusdagen en online sessies, volgen van e-learning, maken van opdrachten en afsluiten met de eindpresentatie).