Skip to main content

LOeS werkwijze

LOeS werkwijze is gericht op het bevorderen van geletterdheid en ontwikkeld voor kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruik maken van Ondersteunde Communicatie. LOeS staat voor Lees Ontwikkeling en Spelling. Via de LOeS werkwijze leren deze kinderen op een aangepaste manier lezen en spellen waarbij gebruik gemaakt wordt van de materialen van bestaande leesmethodes of thematisch materiaal.

Lees meer
 
 
 
 

Samenwerking met: